Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor bloemistenvoordeel.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van bloemistenvoordeel.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Verzenden
Verzending vanaf €1000,- is gratis binnen Nederland. Bij een kleinere besteding wordt er afhnakelijk van het bedrag bezorgkosten in rekening gebracht. De Waddeneilanden zijn uitgezonderd van iedere prijsberekening. Levering naar één van de Waddeneilanden kan alleen in vooraf overleg.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bloemistenvoordeel.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij bloemistenvoordeel.nl.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met bloemistenvoordeel.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

bloemistenvoordeel.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. bloemistenvoordeel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

© 2023 - 2024 Bloemistenvoordeel.nl | sitemap | rss